Speciale projecten

  • Snoeien en vellen van bomen;
  • Klieven van hout & verkoop van brandhout;
  • Draineringswerken (voor toevoer, buizen, kabels, elektriciteit, etc…);
  • Opkuisen van braakliggend terrein;
  • affrezen van wortels ;
  • verluchten van gazons;
  • kuisen van dakgoten;
  • Etc…